Эскиз костюма

Коллекция: 
№ КП: 
3121
Шифр: 
Инвентарный номер: 
1399
Автор: 
Кардовский Д.Н.
Материал: 
Бумага, акварель, карандаш
Размер: 
364х255 мм